Regelgeving en vergunningen

Besluit Omgevingsrecht:
  • Per 1 november 2014 is de “Wijziging van het Besluit Omgevingsrecht“ van kracht.
  • Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant onder nr. 2014-333.
  • De planologische afwijking voor tijdelijke bouw is van 5 jaar verlengd naar 10 jaar. Indien het vervolgens binnen 10 jaar planologisch geregeld is zou het gebouw ook langer kunnen blijven staan. Tijdelijke bouw wordt derhalve aangeduid voor een maximale levensduur van 15 jaar.
  • Belangrijk hierbij is het artikel op blz. 55: “Onderdeel M, onder 4, onder g“.
  • Alle tijdelijke bouw gaat naar de Reguliere Procedure (Besluit binnen 8 weken).
  • Als ondersteuning voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is in mei de “Handreiking tijdelijke bouw“ uitgegeven door de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland. Het is de bedoeling, dat deze handreiking per 1 november a.s. wordt aangepast op bovenstaande wijziging.
Arbeidsmigranten: Ten aanzien van de (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten is er in de afgelopen tijd bij de overheid en marktpartijen veel veranderd op het gebied van vergunningen en handhaving van de benodigde gebouwen. Kavel44 heeft op dit gebied veel kennis en heeft deelgenomen aan diverse initiatieven om op dit gebied en ten aanzien van deze doelgroep helderheid te verkrijgen, om tot goede en betaalbare huisvesting te komen. Graag bieden wij u onze kennis aan, om migrantenhuisvesting in bestaande, maar ook in nieuwe panden, tijdelijk of permanent te realiseren.
Scroll naar top